Mikä on paras paikka asettaa humidori?

Tärkein tekijä paikan valinnassa on lämpötila. Useimmissa paikoissa tavalliset päivän mittaan tapahtuvat muutokset lämpötilassa eivät ole ongelma humidorille. Seuraaviin seikkoihin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota:
  • Humidori ei saa olla altistettuna suoralle auringonvalolle. Jopa lyhytaikainen yhtäkkinen lämpötilan nousu aiheuttaa vaihtelua suhteellisen kosteuden tasossa humidorin sisällä ja näin ollen sitä tulisi välttää.
  • Samasta syystä humidoria ei tule asettaa lämmitys- tai ilmastointilaitteen välittömään läheisyyteen.
  • Äärimmäistä kylmyyttä tulisi myös välttää. Lämmittämättömissä huoneissa tai kellareissa, etenkin talvikuukausien aikana, lämpötila ei usein saavuta suositeltua 16 °C:n minimilämpötilaa.

Mikä on paras tasa säilöä sikareita...


Tarvitseeko humidori erityistä...