Minkälainen kosteusmittari on paras?

Kosteusmittarilla mitataan humidorin sisäistä suhteellista kosteustasoa. Niin digitaalinen kuin analoginen kosteusmittari voi saavuttaa tarkan lukeman halutulla skaalalla. Kosteusmittarit valmistetaan nimenomaiset kosteusskaalat mielessä. Sikarinsäilönnälle perus suhteellinen kosteustaso on melko korkea: 68–75 %. Tavalliselle sisä- tai ulkoilmalle suunnitellut kosteusmittarit eivät sopeudu humidoriin, joten erityisesti humidorin korkeaa ilmankosteutta varten valmistettu kosteusmittari on tärkeä osa jokaista humidoria.

Analogisista kosteusmittareista ne, jotka käyttävät synteettistä hiusta ovat parhaita. Kosteustaso määritellään mittaamalla synteettisen hiuksen laajenemista. On olemassa vähemmän kuin viisi valmistajaa, jotka tuntevat tarkasti viritetyn välineen hankalan tuottoprosessin. Lähes kaikki muut analogiset kosteusmittarit käyttävät kosteuden mittaamiseen metallispiraalia. Se on paljon epätarkempi metodi ja voi johtaa jopa 5 %:n heittoihin molempiin suuntiin, jopa hyvin kalibroiduissa mittareissa. Metallispiraalia käyttävät mittarit tulee korvata tarkemmalla kosteusmittarilla niin pian kuin mahdollista.

Digitaalisten kosteusmittarien joukossa on sarja eri tarkkuustason mittareita. Digitaalinen kosteusmittari ei ole millään tapaa poikkeuksetta tarkempi kuin analoginen. Hyvin kalibroitu analoginen hiuskosteusmittari on yleensä merkittävästi tarkempi kuin halpa digitaalinen mittari. Digitaalinen mittari on kuitenkin vähemmän herkkä värähtelylle, ja täytyy kalibroida harvemmin. Monista pienen budjetin kosteusmittareista puuttuu kokonaan mahdollisuus kalibroida, ja näin ollen pitkäaikaisen käytön jälkeen pysyvä poikkeavuus oikeasta suhteellisesta kosteustasosta on väistämätön. Ostaessa kosteusmittaria tulee varmistaa, että malli on kalibroitava. Digitaalisten kosteusmittarien laatu perustuu monien tärkeiden osien yhteistyöhön. Kosteussensori on tärkeä osa mittaria, ja alempitasoisten sensorien käyttö on usein syy mittarin lyhyeen käyttöikään, vaikka digitaalinen mittari olisi muuten luotettavaa laatua. On myös hyödyllistä tietää, että hintavat täsmälliset laboratoriokäyttöön suunnitellut kosteusmittarit takaavat usein vain +/- 2 %:n tarkkuuden.

Mitatessa kosteutta ei voi olettaa yhtä tarkkaa tulosta kuin lämpötilan mittaamisessa.

Miten kosteusmittari kalibroidaan?


Minkälaisella nesteellä...